Branding / Logo

Realizuję projekty identyfikacji wizualnej dla firm i klientów indywidualnych.

Tworzenie logo dla Twojej firmy/działalności to wieloetapowy proces:

  1. Rozmowa wstępna na temat podmiotu, dla którego logo jest adresowane oraz zakresu prac.
  2. Analiza potrzeb i preferencji zamawiającego w celu ukierunkowania procesu twórczego.
  3. Stworzenie wstępnych szkiców logo.
  4. Konsultacja stworzonych szkiców z klientem i ściślejsze ukierunkowanie pracy.
  5. Stworzenie finalnej wersji logo + ewentualne poprawki.
  6. Udostępnienie klientowi zestawu plików dostosowanych do jego wymagań.

Opcjonalnie proces tworzenia logo może uwzględniać wykonanie księgi znaku i/lub dodatkowych projektów gruntujących obecność marki, takich jak wizytówki itp.

Przykładowe realizacje

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close